چگونه برای ترفیع آماده شویم

یکی از تفاوتهای بین زنان و مردان كارمند این است که مردان اشتياق و آمادگى خود براى ترفيع را اعلام می‌کنند، در حالى كه زنان فکرمی‌کنند كيفيت كار و شایستگی‌شان براى ترفيع به تنهایی گويا است. براى ترفيع اما شايستگى كافى نيست، شخصی ارتقاء می‌یابد که بیش از همه آن را می‌خواهد و اين خواسته را روشن بیان می‌کند. در این مقاله درمورد آمادگی برای ترفیع بیشتر بخوانید.

Create a website or blog at WordPress.com قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑