برای بازگشت به کار پس از مادرشدن آماده‌اید؟

پایان مرخصی زایمان و برگشت به محیط کار برای مادران سخت است ولی کماکان می‌تواند تبدیل به کابوس نشود. در این پست راهکارهایی برای آسان‌کردن فرایند بازگشت به کار پس از مرخصی زایمان و ایجاد تعادل بین زندگی کاری و خانوادگی را بخوانید.

چگونه یک شریک ۵۰/۵۰ باشید

زنان هنوز بخش زیادی از کار خانه و بچه‌داری را انجام می‌دهند و در بسیاری از خانواده‌ها اولویت با پیشرفت شوهر است. اما زوج‌هایی که مسئولیت‌ها را تقسیم می‌کنند ازدواج قوی‌تری دارند و فرزندانشان نیز از دیدن نمونه برابری وهمراهی بین والدینشان بهره‌مند می‌شوند. در رابطه‌تان مانند یک شریک واقعی باشید.

Create a website or blog at WordPress.com قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑